Popis

Zošit Radosti je pracovná kniha plná stručných myšlienok zameraných na vedomú tvorbu života, 21 dňových výziev a meditácií. Knižka je rozmerovo prispôsobená tak, nech môže byť s vami kdekoľvek. Použitý papier je ekologický (prírodný). Knižka je vhodná na pomalé a sústredené čítanie, nech čitateľ nad každou myšlienkou môže premýšľať a pracovať s ňou.


Počet strán: 146
Ekologický prírodný papier

ISBN: 978-80-974078-4-1
Vydavateľtvo: Meditation s.r.o.
Rozmer 14x14cm