Popis

Zošit Radosti je pracovná kniha plná stručných myšlienok zameraných na vedomú tvorbu života, 21 dňových výziev a meditácií. Knižka je rozmerovo prispôsobená tak, nech môže byť s vami kdekoľvek. Použitý papier je ekologický (prírodný). Knižka je vhodná na pomalé a sústredené čítanie, nech čitateľ nad každou myšlienkou môže premýšľať a pracovať s ňou. Cieľom knižky “Zošit Radosti” je naučiť čitateľa pracovať so zákonom príťažlivosti, trpezlivosťou a disciplínou.

Štvrté dielo Michala Drienika. Knihy od autora na seba nenadväzujú.

Počet strán: 146
Rok prvého vydania: 11.11.2020

Ekologický prírodný papier


Michal Drienik je spisovateľ a autor 5 kníh, tvorca videí o motivácii, pozitívnom myslením, dosahovaní cieľov a zdravej životosprávy, ktoré sleduje už viac ako 100.000 ľudí. Videá pod jeho menom nájdete na Youtube. Svojimi knihami sa snaží ovplyvniť životy ostatných dobrým a pozitívnym smerom tak, aby našli viac radosti a šťastia v živote.

ISBN: 978-80-974078-4-1
Vydavateľtvo: Meditation s.r.o.
Rozmer 14x14cm