Popis

Kto má odpoveď na každú otázku? ☺️
Pri uplatnení kyvadlovej techniky sa človek zahĺbi do seba a položí si otázku. Odpoveď dostáva v pohybe kyvadla, ktorý môže interpretovať buď kladne (áno), alebo záporne (nie). Možno si položíte otázku, ako sa dá pomocou kyvadla odpovedať na otázku sformulovanú iba v duchu. Odpoveď je jednoduchá: aj myšlienky oscilujú! ☺️ Kyvadlá z drahých kameňov sú najosobnejšie a najcitlivejšie. Sú vhodné aj pre začiatočníkov. Treba brať do úvahy aj kameň, z ktorého je kyvadlo vybrúsené. Niekedy sú nazývané ako energetické kyvadlá z liečivých kameňov.

Čakrové Kyvadlo je zhotovené zo 7mich minerálov, ktoré vyobrazujú a energeticky sa spájajú s ľudskými hlavnými energetickými bodmi – čakrami, ktorých je 7.

Každé kyvadlo sa líši farebným odtieňom a veľkosťou v rozpetí 3,5-4,5cm

Vyberte si minerál, ktorý vám je srdcu blízky.