Popis

Každá drúza je unikátna a teda jedna jediná na svete. Každá drúza je iná a jedinečná.

Vlastnosti
Citrín patrí medzi drahé kamene, 
je skvelým čističom a regenerátorom. Kameň uchovávajúci v sebe slnečnú energiu je kryštálom s významne priaznivými účinkami. Nositeľovi dodáva teplo i energiu a má zásluhy na jeho tvorivých vlohách. Ide o jeden z kryštálov, ktoré si nevyžadujú čistenie. Má schopnosť pohlcovať, transformovať, rozptyľovať a uzemňovať nežiadúce energie, čím sa podpisuje pod samotnú ochranu na životné prostredie, v ktorom žije jeho nositeľ. Citrín je zdrojom energie vo všetkých sférach života. Citrín dodáva energiu hlavne čakre Solar Plexus (životná sila).
Patrí do skupiny kameňov hojnosti. Svojou dynamickosťou prispieva k nasmerovaniu bohatstva, prosperity a úspechu na vašu stranu, so všetkými pozitívnymi záležitosťami, ktoré sa s nimi spájajú. Zaradzuje sa k šťastným i štedrým kameňom, ktorý vás prijme k skutočnosti, aby ste sa dokázali s každým podeliť, ale paradoxne, bude sa podieľať na tom, aby ste žili v hojnosti. Ide o kameň, ktorý uzmieruje vzťahy v skupinách, ale i rodine, kde vládnu nepokoje a sváry.
V rámci duchovnej roviny citrín prispieva k prijatiu seba samých, takí, akí sme. Vytvára sebadôveru a pomáha predchádzať sebazničujúcim pocitom. Vyzdvihuje individualitu, motivuje a dopomáha k sebavyjadreniu. Vďaka citrínu nebudete prílišne precitlivelý, obzvlášť na kritické názory zo strany vášho okolia. Tento kameň rozširuje pozitívne postoje, optimisticky hľadí do budúcna a vďaka nemu budete mať silu kráčať dopredu, namiesto toho, aby ste sa vracali do minulosti. Prostredníctvom citrínu budete mať radosť z poznania nových skúseností, ale budete mať zároveň príležitosť hľadať a spoznávať i nové možnosti a s nimi spojené následné riešenia.

Nahrali sme pre vás ukážku. Fotky nezachytia krásu minerálov tak, ako to vie video:


Dostanete presne taký Citrín, aký je na fotke.

Váha drúzy je 843g
Najdlhšia starana má cca 15cm


V prípade zdravotných problémov vyhľadajte v prvom rade lekársku odbornú pomoc. (Minerály nie sú oficiálne uznávané medicínou ako liečivo.) Popis pri produkte má iba informatívny charakter z tradícií, mýtov, ľudových liečiteľov. Korálky a ostatné produkty od nás neslúžia na konzumáciu a ani ako náhrada lekárskej pomoci.
Heated Natural Amethyst (tepelne upravený)