Popis

Drúzy sú unikátne a zaručene budete mať kúsok, aký nemá nikto iný na celom svete.

Vlastnosti
Apofylit má veľký obsah vody, čo z neho robí veľmi účinný vodič energie a nosič záznamov Akáše. To sú ezoterické záznamy všetkého, čo sa kedy stalo a stane, vrátane informácií týkajúcich sa minulých životov (nazýva sa tiež „kozmická pamäť“ alebo „kronika Akáša“). Jeho umiestnenie v miestnosti vedie k zvýšeniu energie, lebo sa jedná o výkonný zdroj vibrácií. Apofylit vytvára spojenie medzi vedomím fyzického a duchovného sveta. Počas ciest mimo telo udržuje pevné spojenie s fyzickým telom, vďaka čomu môžu byť informácie z duchovnej ríše prenášané do nášho hmotného sveta. Tento duchovný kameň zlepšuje schopnosť jasného videnia, podnecuje intuíciu a napomáha dosiahnutiu vytúženej budúcnosti. Jedná sa o vynikajúci kameň pre veštenie.
Na duševnej úrovni zlepšuje apofylit schopnosť vzájomne pochopiť jednanie druhých. Spoločne s tým dokáže napravovať porušenie žiaducej rovnováhy. Odstraňuje predstieranie a búra zábrany. Je to kameň pravdy umožňujúci poznať skutočnú vlastnú podobu. Súčasne dovoľuje ukázať pravdivú stránku seba samého celému svetu.
Výborne pôsobí na tíšenie stresu, odstraňuje duševné bloky a negatívne vzorce uvažovania. Dokáže obmedzovať rozsah prianí na primeranú úroveň. Do duchovného života apofylit vnáša univerzálnu lásku a pomáha pri rozhodovaní, zatiaľ čo myseľ sa zlaďuje s duchom. V emocionálnej rovine apofylit odkrýva potlačované city. Prekonáva zlosť, obavy a strach. Rozpúšťa starosti a umožňuje tolerovať neistotu. Duchovne tento kameň upokojuje a uzemňuje ducha. Udržuje pevné spojenie so spirituálnym svetom, zatiaľ čo súčasne umožní, aby ste sa vo svojom fyzickom tele cítili príjemne. Pomáha pri cestách mimo telo a jasnovideckých pozorovaniach. Vďaka prepojeniu na záznamy Akáše uľahčuje cesty do minulých životov.


Váha 428g
Najdlhšia strana má cca 12,5cm


.

V prípade zdravotných problémov vyhľadajte v prvom rade lekársku odbornú pomoc.
(Horniny, minerály a polodrahokamy nie sú oficiálne uznávané medicínou ako liečivo.)